خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
606: بازديد کنندگان اين صفحه
5: بازديدکنندگان امروز
256313: کل بازديدکنندگان
0.35: زمان بارگداری صفحه