خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
754: بازديد کنندگان اين صفحه
67: بازديدکنندگان امروز
263874: کل بازديدکنندگان
0.39: زمان بارگداری صفحه