خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
734: بازديد کنندگان اين صفحه
3: بازديدکنندگان امروز
262127: کل بازديدکنندگان
0.48: زمان بارگداری صفحه