خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
1062: بازديد کنندگان اين صفحه
14: بازديدکنندگان امروز
278417: کل بازديدکنندگان
0.48: زمان بارگداری صفحه