خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
1095: بازديد کنندگان اين صفحه
12: بازديدکنندگان امروز
279708: کل بازديدکنندگان
0.66: زمان بارگداری صفحه