خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
963: بازديد کنندگان اين صفحه
15: بازديدکنندگان امروز
272096: کل بازديدکنندگان
0.65: زمان بارگداری صفحه