خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
1079: بازديد کنندگان اين صفحه
2: بازديدکنندگان امروز
279163: کل بازديدکنندگان
0.82: زمان بارگداری صفحه