خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
1105: بازديد کنندگان اين صفحه
8: بازديدکنندگان امروز
280452: کل بازديدکنندگان
0.57: زمان بارگداری صفحه