خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
1009: بازديد کنندگان اين صفحه
98: بازديدکنندگان امروز
274923: کل بازديدکنندگان
0.64: زمان بارگداری صفحه