خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
663: بازديد کنندگان اين صفحه
2: بازديدکنندگان امروز
259508: کل بازديدکنندگان
0.28: زمان بارگداری صفحه