خانه سجلدی با ما باش
 
یک لقمه فرهنگ غربی
بررسی تأثیر رسانه های غربی و داخلی بر هویت فرهنگی جامعه
: بازديدکنندگان آنلاين
582: بازديد کنندگان اين صفحه
12: بازديدکنندگان امروز
254909: کل بازديدکنندگان
0.36: زمان بارگداری صفحه